05 apr
2024

ION werkt aan deze twee pilots

Van het bestuur Het ION helpt bedrijven inclusief te ondernemen. Daarbij hoort dat we ons inspannen om doelgroepen die moeite hebben om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt, geschikt te ‘maken’ voor de aangesloten bedrijven. Want daar ligt een grote kans voor bedrijven om aan mensen te komen. Op dit moment ontwikkelt het ION (samen … Meer lezen

18 apr
2024

Alle dienstverlening voor werknemers met een visuele beperking op één plek

Met ingang van 1 januari 2024 heeft er een verandering plaatsgevonden die van invloed kan zijn op uw personeelsbestand. Personen met een visuele beperking die onder de Participatiewet vallen, kunnen vanaf nu bij UWV terecht voor speciale hulpmiddelen en werkvoorzieningen.  Dit omvat onder andere voorleeshulpmiddelen, brailleleesregels, softwareaanpassingen en vervoersvoorzieningen naar de werkplek. Voorheen was deze … Meer lezen

18 apr
2024

In Scherpenzeel doet iedereen mee

Er is niets plichtmatigs aan de manier waarop gemeente Scherpenzeel omgaat met inclusief ondernemen. De betrokkenheid is namelijk groot en het doel van ION Vallei onderschrijft wethouder Henk Vlastuin van harte: mensen een kans bieden die nog langs de kant staan, maar die graag willen werken. Al tijdens het kennismakingsgesprek gaf Vlastuin aan, dat hij … Meer lezen

18 apr
2024

4 succesfactoren voor inclusief ondernemen

Wat zijn op de werkvloer de cruciale factoren waar je als werkgever op moet letten als je inclusief wilt ondernemen? In opdracht van ION Vallei heeft een groepje studenten van de CHE hier onderzoek gedaan bij een achttal ION-leden. Ze presenteerden eind januari de resultaten en hebben deze samengevat in de folder ‘4 cruciale ingrediënten … Meer lezen

18 apr
2024

Rhenen aangesloten bij inclusief werkgeversplatform

Gemeente Rhenen heeft zich – in haar rol als werkgever – aangesloten bij het Inclusief Ondernemers Netwerk ION Vallei. ‘Als gemeente willen we dat iedereen naar vermogen aan de slag kan. Daar zetten we ons binnen onze eigen organisatie voor in en dat dragen we via ION Vallei graag uit, samen met nog ruim 70 … Meer lezen

18 apr
2024

Welke barrières zien werkgevers en is dat terecht?

Van het bestuur Waarom neemt de ene werkgever wel mensen met een arbeidsbeperking aan en de andere niet? Welke barrières ervaren werkgevers? Recent onderzoek onder 500 werkgevers, geeft daar interessante informatie over. In Nederland hebben mensen met een handicap 41% minder kans om aangenomen te worden voor een sollicitatiegesprek. Veel mensen staan dus nog langs de … Meer lezen

18 apr
2024

Inclusieve regelingen en voorzieningen voor werkgevers

Ondanks het uitgebreide aanbod van voorzieningen via UWV, blijkt dat werkgevers hier nog relatief weinig gebruik van maken. Dit kan te wijten zijn aan onvoldoende bekendheid met de mogelijkheden of aan onzekerheid over de implementatie ervan. Het is van groot belang dat u als werkgever op de hoogte bent van deze voorzieningen. Ze zijn niet … Meer lezen

20 dec
2023

Hoe mooi is het om mensen kansen te bieden

Rianne (38) woont in Lunteren en werkt als HR adviseur bij Hazeleger Kaas. Een jaar geleden startte zij bij dit middelgroot bedrijf. Ze werkte bij een grote internationale organisatie en was toe aan een persoonlijkere bedrijfsvoering. Samen met accountmanager Sophie van het WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley (WSP) zette ze in augustus een proefproject op waar inwoners … Meer lezen

04 dec
2023

Toegevoegde waarde van ION Vallei

ION Vallei werkt aan arbeidsparticipatie en doet dit vanuit een werkgeversperspectief. De vereniging wil betekenis hebben en nuttig zijn voor de leden die in de eerste plaats ondernemer en werkgever zijn. Hoe creëren we toegevoegde waarde voor onze leden? Voorbeeld toegevoegde waardeEen voorbeeld is een bezoek aan één van onze leden eerder deze maand:Een familiebedrijf … Meer lezen