Alle dienstverlening voor werknemers met een visuele beperking op één plek

13 februari 2024
Alle dienstverlening voor werknemers met een visuele beperking op één plek - ION Vallei

Met ingang van 1 januari 2024 heeft er een verandering plaatsgevonden die van invloed kan zijn op uw personeelsbestand. Personen met een visuele beperking die onder de Participatiewet vallen, kunnen vanaf nu bij UWV terecht voor speciale hulpmiddelen en werkvoorzieningen. 

Dit omvat onder andere voorleeshulpmiddelen, brailleleesregels, softwareaanpassingen en vervoersvoorzieningen naar de werkplek. Voorheen was deze dienstverlening de verantwoordelijkheid van gemeenten, maar valt nu onder UWV.

Veranderingen voor werkgevers
Voor werkgevers betekent deze verandering dat de voorzieningen voor (toekomstige) werknemers met een visuele beperking centraal bij één loket geregeld kunnen worden.

De Normaalste Zaak, UWV en vele andere stakeholders dringen al langer aan op harmonisatie van deze regelingen. Voor alle betrokkenen zorgt uniforme dienstverlening bij één loket  voor heldere en efficiënte dienstverlening. 

Praktijkvoorbeeld
Lees hier het inspirerende verhaal van een kok met een visuele beperking. Met hulp van een voorleesbril en UWV staat hij zijn mannetje in de keuken. 

Andere voorzieningen die via UWV geregeld worden, variëren van tolk- en intermediaire diensten tot vervoer, subsidies voor werkgevers en jobcoaching op de werkplek. Ook is er de mogelijkheid van loondispensatie en starterskrediet bij afwijzing van leningen bij commerciële banken.

Benut alle mogelijkheden 
Omdat in de praktijk blijkt dat werkgevers de mogelijkheden nog niet volledig benutten organiseerde De Normaalste Zaak eind 2023 een kennissessie waarin de beschikbare regelingen en voorzieningen voor werknemers met een ondersteuningsbehoefte werden behandeld.

Lees het verslag