Ondersteuning in dienst nemen Statushouders

3 juni 2024
Ondersteuning in dienst nemen Statushouders - ION Vallei

De ontmoeting bij de bijeenkomst ION Vallei op 28 september 2023 tussen Diderik van Gent van Autobedrijf van Gent en Eline van Berkum van JobHulpMaatje Rhenen leidde tot plaatsing van statushouder Abdul. Diderik: ‘We hebben een aantal keren bij elkaar gezeten, ook bij de gemeente, om naar de mogelijkheden te kijken. De gemeente bood daarbij 30% loonkostensubsidie aan. Vervolgens hebben we de stap gezet, maar bleek de begeleiding vanuit JobHulpMaatje een belangrijke succesfactor te zijn.’ Namens JobHulpMaatje gaf Kees Jochemsen de complimenten terug: ‘Zonder de positieve houding van deze werkgever, die dit ook meegeeft aan zijn personeel, was dit niet gelukt.’ Inmiddels werkt Abdul naar ieders tevredenheid op de poetsafdeling.

Cultuurverschillen zijn vaak de oorzaak van misvattingen.Zo durven veel statushouder niet toe te geven dat ze iets verkeerd gedaan hebben of dat ze iets niet begrijpen, omdat dit in hun thuisland tot direct ontslag leidt. 

Een goede voorbereiding en begeleiding van zowel de statushouders als diens collega’s maken dus het verschil. In de bijlage hebben we de bestaande ondersteunende maatregelen op een rij gezet. En hier leest u meer over de aanpak van JobHulpMaatje.