Effectieve werkgeversbenadering voor kandidaten met een psychische kwetsbaarheid

2 april 2024
Effectieve werkgeversbenadering voor kandidaten met een psychische kwetsbaarheid - ION Vallei

Mensen met een psychische kwetsbaarheid komen het moeilijkst aan het werk van al degenen die aan de kant staan. Wouter Schramel van werkgeversvereniging AWVN en Nancy van der Vin van sociaal hoveniersbedrijf Rosa Novum geven professionals tips om werkgevers te overtuigen en ondersteunen.

‘Het is een vooroordeel: zodra het woord psychisch erbij komt denken mensen dat iets onbehandelbaar is,’ zegt Nancy van der Vin. ‘Maar ik heb een hovenier in dienst, daar zou elk bedrijf voor tekenen. Echt 100% betrouwbaar. Hij wil voorman worden. En waarom niet? Hij is pas 27. Een psychische kwetsbaarheid is iets normaals wat met levensfase, aanleg of levensomstandigheden te maken heeft.’

Beeldvorming

Negatieve beeldvorming is inderdaad een reden waarom werkgevers vaak huiverig zijn, zegt Schramel. Hij trekt met inzichten uit gesprekken met werkgevers en de wetenschap langs de regio’s. ‘Namens AWVN praat ik met professionals over wat zij kunnen doen om werkgevers effectief te benaderen. En we toetsen die inzichten steeds weer aan de praktijk.’ Sociaal contact is volgens hem een belangrijke manier om vooroordelen tegen te gaan.  ‘In steeds meer regio’s komen kandidaten in re-integratietrajecten van GGZ op de banenmarkten van gemeenten en UWV.’

Vertel genuanceerde verhalen
Het helpt volgens Schramel ook om verhalen te vertellen. ‘Accountmanagers en IPS-begeleiders komen allerlei mensen tegen met verschillende achtergronden en ambities. Door daar de nadruk op te leggen, kunnen ze laten zien… lees verder