Leerlingen toeleiden naar werken in jouw bedrijf

3 juni 2024
Leerlingen toeleiden naar werken in jouw bedrijf - ION Vallei

Via een stageprogramma dat als een trechter werkt, nieuwe medewerkers vinden. Waarbij de laatste, individuele stage de inwerkperiode is voor uw nieuwe medewerker. Dát is in het kort het doel van onze pilot die we samen met de scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en PraktijkOnderwijs (PRO) komend schooljaar gaan starten. De eerste bedrijven hebben zich al aangemeld of om een vervolggesprek gevraagd. Doet u ook mee? 

De vier VSO PRO scholen die meedoen, zitten verspreid over de regio. ‘Maar iedere school heeft de hele regio als voedingsgebied’, geeft Reijer Floor van het Vierbeek College in Oosterbeek aan. ‘Dus waar de school gevestigd is, doet er nauwelijks toe.’ Het stageprogramma en het niveau van de leerlingen verschilt per school. De VSO-leerlingen starten met een klein groepje, onder begeleiding van school, via eenvoudige taken met het voorbereiden op een plaats op de arbeidsmarkt. De volgende stage oriënteren zij zich op een branche en daarna op een bedrijf in die branche. 

PRO-scholen kunnen vaak bij hun praktijklessen tegemoetkomen aan de wensen van werkgevers: ’Naar behoefte trainen wij de leerlingen op de werkzaamheden die de werkgever aangeeft.’ 

Grote voordelen van dit project:

  • als werkgever kan je uit een stagegroepje filteren wie het beste bij je bedrijf past
  • de individuele stage in het laatste jaar is bedoeld als inwerkperiode voor een betaalde baan. Als werkgever weet je wat je krijgt en de leerling komt niet ‘thuis op de bank’ terecht.

We zoeken nog werkgevers die ‘handjes’ zoeken. De coördinator vanuit de scholen gaat met belangstellende bedrijven om de tafel zitten om te bepalen wat het beste past. ‘Het kan een medewerker op niveau 1 of 2 opleveren of iemand die als assistent allerlei klusjes doet om bestaande medewerkers te ondersteunen. In alle gevallen zijn ze – zodra ze zich veilig voelen in je bedrijf – hondstrouw en nemen ze hun taken zeer serieus’ aldus Remco Mosselman van De Blink. 

Lees de bijlage en mail nu naar info@ionvallei.nl als u ook een gesprek wilt over de mogelijkheden!