Welke barrières zien werkgevers en is dat terecht?

15 januari 2024
Welke barrières zien werkgevers en is dat terecht? - ION Vallei

Van het bestuur 
Waarom neemt de ene werkgever wel mensen met een arbeidsbeperking aan en de andere niet? Welke barrières ervaren werkgevers? Recent onderzoek
onder 500 werkgevers, geeft daar interessante informatie over.

In Nederland hebben mensen met een handicap 41% minder kans om aangenomen te worden voor een sollicitatiegesprek. Veel mensen staan dus nog langs de kant. ION Vallei maakt zich er sterk voor dat werkgevers ook deze mensen een kans geven. Het mes snijdt daarbij aan 2 kanten: de werkgever kan goede mensen werven in een overspannen arbeidsmarkt en de kandidaat kan lekker aan het werk en zijn eigen salaris verdienen.

Maar goed, er zijn dus belemmeringen aan werkgeverszijde om mensen aan te nemen. Hoe zit dat?

Ten eerste leeft het idee dat mensen met een beperking niet productief zijn. Of dit een vooroordeel of een feit is, hangt van veel factoren af. Als er een goede match is tussen de competenties van de persoon in kwestie en het takenpakket, zal de productiviteit ook op orde zijn. Dit geldt overigens voor mensen met en zonder handicap. Is er toch sprake van verminderde productiviteit, dan is er nog geen man over boord: loonkostensubsidie en loonkostendispensatie zijn uitstekende regelingen die productiviteitsverlies financieel compenseren. Er is dus gewoon een ‘businesscase’ om het maar eens zakelijk uit te drukken.

Ten tweede denken werkgevers dat mensen met een beperking veel geld kosten. Maar mensen krijgen een salaris en werken daarvoor. Ze kosten niet meer dan een ander. En daar waar ze steun in de rug nodig hebben, stelt de overheid subsidies en voorzieningen ter beschikking. Als het om geld gaat, is het belangrijk de zogenaamde no-risk-polis te noemen: het UWV neemt de salariskosten over als iemand met een beperking ziek wordt. Ook kunnen werkplekaanpassingen en begeleidingskosten worden vergoed. Kortom, eventuele financiële risico’s zijn afgedekt.

Ten derde verwachten werkgevers te weinig kennis te hebben over mensen met een beperking. Het is begrijpelijk dat dit onzeker maakt. Wat vraagt het van het bedrijf om iemand met een handicap aan te nemen? Gelukkig is er veel informatie en ondersteuning voor werkgevers beschikbaar. Het Werkgevers Service Punt en organisaties als IW4 (Veenendaal) en Werkkracht (Ede) kunnen praktische informatie en hulp bieden. Ook zijn er kosteloze trainingen voor bijvoorbeeld de (operationeel) leidinggevenden in bedrijven, taaltrainingen voor statushouders ea.    

Een andere belemmering die we uit de praktijk kennen, is dat werkgevers soms door de bomen het bos niet zien. De organisatie van arbeidsmarktregio’s is complex en als het veel tijd en moeite kost om je weg te vinden, haak je snel af.  Daarom gidst ION Vallei leden en andere werkgevers door dit landschap heen.

Op vrijdag 19 januari tussen 13.00 uur en 15.00 uur kun je bij ION Vallei terecht tijdens het inloopspreekuur. We helpen je met concrete informatie over de subsidieregelingen die beschikbaar zijn. En we vertellen waar je op moet letten want zoals altijd zijn ook hier kleine lettertjes in het spel.

Mald je svp wel even aan via info@ionvallei.nl