Toegevoegde waarde van ION Vallei

4 december 2023
Toegevoegde waarde van ION Vallei - ION Vallei

ION Vallei werkt aan arbeidsparticipatie en doet dit vanuit een werkgeversperspectief. De vereniging wil betekenis hebben en nuttig zijn voor de leden die in de eerste plaats ondernemer en werkgever zijn. Hoe creëren we toegevoegde waarde voor onze leden?

Voorbeeld toegevoegde waarde
Een voorbeeld is een bezoek aan één van onze leden eerder deze maand:
Een familiebedrijf in de automatisering heeft al jaren mensen met autisme in dienst. Sommigen hebben ze zelfs zo opgeleid dat ze een HBO-opleiding konden gaan doen. Maar de ondernemers hadden nog nooit van beschikbare ondersteunende regelingen gebruik gemaakt.

De moed zakte deze ondernemers in de schoenen. “We vinden het super leuk en belangrijk om deze collega’s op te leiden en werk te bieden, maar we redden dat financieel niet meer!” Nel van Vessem, netwerkcoördinator van ION, hoorde hun verhaal aan en regelde dat één van de ervaren ION-leden op dit terrein langs ging bij deze werkgevers.

Ondersteunende regelingen
In een gesprek van een uur bleek al snel dat de ondernemers en hun medewerkers de afgelopen jaren recht hadden gehad op:
– loonkostensubsidie;
– (interne) jobcoaching;
– lage lonen voordeel;
– een regeling voor aanpassing van werkplekken;
– de ‘no risk polis’ bij ziekte van hun werknemers.

Verder hadden ze mogelijk, met enige hulp van bijvoorbeeld het Leerwerkloket, (interne) opleidingen vergoed kunnen krijgen. Het ging niet om een paar tientjes maar om serieuze bedragen, denk aan meer dan €1000,- per maand.

Terugverdiend
Kortom, hun lidmaatschap van ION  was met 1 bezoekje meer dan terugverdiend. En belangrijker: ze zagen er weer gat in om door te gaan met het bieden van leerwerkplekken en duurzame arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Inloopspreekuur Financiële ondersteuning werkgevers
Vraag je jezelf wel eens af of je wel voldoende gebruik maakt van de financiële ondersteuningsmiddelen die er zijn voor de zogenaamde ‘doelgroepers’?

Stuur een mail naar Nel van Vessem via info@ionvallei.nl en we nodigen je uit voor het inloopspreekuur ‘Financiële ondersteuning werkgevers en doelgroepers’ dat ION gaat organiseren.