PSO toegankelijker

16 augustus 2023
PSO toegankelijker - ION Vallei

De Prestatieladder Socialer Ondernemen heeft sinds april een extra prestatieniveau: de basistrede. Deze trede volgt op de aspirant-status en komt vóór trede 1. Organisaties worden op deze manier meer gestimuleerd in het zetten van een volgende stap op het gebied van sociaal ondernemen. Daarmee wordt het keurmerk PSO toegankelijker. 

Veel organisaties hebben sociaal ondernemen, gericht op arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, hoog in het vaandel staan. Goede voornemens zijn een mooi begin, maar het keurmerk van de Prestatieladder Socialer Ondernemen laat zien hoeveel impact een organisatie daadwerkelijk heeft gemaakt.

Tijdens een online bijeenkomst van De Normaalste Zaak vertelde Tako Kampstra, algemeen directeur PSO-Nederland dat de missie van het bedrijf is om zoveel mogelijk mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te krijgen. Het gaat dan om:

 • Mensen zonder werk
 • Mensen met een beperking
 • Mensen in opleiding
 • Mensen op zoek naar veiligheid 

Motieven om de PSO toe te passen:

 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) / Sustainable Development Goals (SDG) – beleid wordt objectief vastgesteld
 • Social Return on Investment (SROI) – korting op SROI-verplichtingen en minder controles
 • CSRD – rapportageverplichtingen op onder andere duurzaamheid en inclusie
 • Diversiteit en inclusie – inzichtelijk maken hoe de organisatie hier handen en voeten aan geeft
 • Employer Branding – positionering als sociaal bedrijf

PSO in het kort

 • Keurmerk met focus op arbeidsparticipatie
 • Actueel en wetenschappelijk onderbouwd, onder regie van TNO
 • Objectief: focus ligt op prestaties i.p.v. intenties

Audits vinden plaats door certificerende instellingen

Voor organisaties die willen weten wat er nodig is om een certificaat te behalen, verwijzen we graag door naar de bijgesloten brochure en naar de website van PSO.

Bron: kennisbrief Inclusief Werkgeven van De Normaalste Zaak/AWVN