Terugblik online kennissessie De Normaalste Zaak

6 maart 2023
Ontwikkelingen (Europese) wet- en regelgeving - ION Vallei

Er zijn een aantal ontwikkelingen op het gebied van (Europese) wet- en regelgeving ten aanzien van inclusief werkgeverschap. Steven Hubeek, gangmaker bij De Normaalste Zaak, stond tijdens een online kennissessie voor werkgevers uitgebreid stil bij deze ontwikkelingen. We lichten twee thema’s uit:

• Reparaties banenafspraak
• Diversiteitswetgeving

Let wel: dit is een beknopte samenvatting van een deel van de kennissessie. Een uitgebreider verslag leest u hier op de site van De Normaalste Zaak.

Reparaties Banenafspraak
Per 1 juli kunnen werkgevers zelf, tot zes maanden na indiensttreding, loonkostensubsidie en ondersteuning op maat aanvragen. Verder mag de loonkostensubsidie niet meer beperkt worden op grond van lokale verordeningen. Ook zijn gemeenten vanaf die datum verplicht om transparante regelgeving te hebben op het gebied van jobcoaching, voorzieningen en proefplaatsingen.

Diversiteitswetgeving
Op 1 januari 2023 is de Europese richtlijn Women on Company Boards van kracht geworden. Nederland beroept zich op een uitzonderingsclausule, omdat er al Nederlandse wetgeving is, namelijk: Wet Evenwichtiger maken van de verhouding man/vrouw in RvC en RvB. Deze wet is ingegaan op 1 januari 2022 en geldt voor beursgenoteerde bedrijven. Voor grote vennootschappen geldt een streefcijferregeling met passende en ambitieuze doelen en een verplicht plan voor realisatie.

Op 31 januari lanceerden SER-voorzitter Kim Putters, PostNL CEO Herna Verhagen en Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het SER Diversiteitsportaal. De SER ontwikkelde het diversiteitsportaal om bedrijven te ondersteunen bij de uitvoering van de hierboven genoemde wet voor meer genderdiversiteit in de (sub)top van het bedrijfsleven.

Een andere wet om in het oog te houden is de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Deze wet ligt nu in de Eerste Kamer (mogelijke ingangsdatum begin 2024) en geldt zowel voor werkgevers als voor intermediairs en is gericht op het tegengaan van arbeidsdiscriminatie.