Minder praten en meer dóen

25 november 2022
Minder praten en meer dóen - ION Vallei

De elf energieambassadeurs van Veenendaal werden op de Dag van de Ondernemer door de gemeente verrast met een bloemetje om hen te bedanken voor de kartrekkersrol die zij vervullen. Madelon Voorhoeve, algemeen directeur van Groupe Atlantic Nederland, was één van hen. Al 25 jaar houdt zij zich bezig met het realiseren van een gezond en energiezuinig binnenklimaat voor iedereen. Dat begon met ventilatiesystemen, waarna in 2008 aircoheaters en in 2013 warmtepompen werden toegevoegd aan het assortiment.

“Toen wij hier in Nederland warmtepompen lanceerden in 2013 kregen wij regelmatig de reactie: stop er niet te veel tijd en energie in. Nederland is een gasland en dat zal niet snel veranderen. Velen wisten nog niet eens wat een warmtepomp wás of hoe groot het belang van goede ventilatie is. Maar in 2018 kwam het in een enorme stroomversnelling door de media-aandacht voor de bevingen in Groningen en de wereldwijde klimaatdoelen. Daarop volgde nieuwe wet- en regelgeving, waaronder dat nieuwe woningen geen gasaansluiting meer mogen krijgen. Nog geen drie jaar later is het spectrum compleet veranderd. Wij hebben het nu zó druk, dat we niet eens aan alle vraag kunnen voldoen.”

Gezonde werkplek
Omdat ze als ondernemer actief is in de duurzaamheid, vindt Madelon dat ze zelf het goede voorbeeld moet geven: ‘In 2013 betrokken wij ons nieuwe pand waar toen al geen gasaansluiting meer in zat en waarbij we onze eigen elektriciteit opwekken via zonnepanelen. Daarnaast is er ook veel aandacht geschonken aan het binnenklimaat. Door onder andere een goed ventilatiesysteem toe te passen. Hierdoor kan iedereen op een prettige manier werken. Een gezonde werkplek is immers ook in het belang van de duurzame inzetbaarheid van onze mensen.’

Monitoren geeft inzicht
‘Hierbij namen we ook de Energiemonitor in gebruik. Deze app maakt het energieverbruik in je pand inzichtelijk. Zo constateerden wij al snel dat er op ‘verlichting’ en op ‘sluipverbruik’ toch nog winst te behalen viel. Door op alle groepen metertjes te plaatsen, konden we achterhalen dat er in het magazijn twee oude heftrucks stonden waarvan de accu’s lek waren. Dat hadden we anders totaal over het hoofd gezien. Het toont aan hoe belangrijk monitoren is om je de nodige kennis en inzichten te geven.’

Verder elektrificeren
Toen het Energieconvenant Veenendaal afliep, vroeg de gemeente of Madelon Energieambassadeur wilde worden. ‘Ik draag graag mijn steentje bij om het gat verder te dichten tussen diegenen die al flinke slagen hebben gemaakt in de energietransitie en de partijen die nog aan het begin staan. Ik geloof erin dat we steeds verder moeten elektrificeren. Dat gaat stap voor stap maar als ondernemer moet je wel die stip op de horizon hebben. Voor mij ligt de focus erop om met elkaar in de gebouwde omgeving zoveel mogelijk energie te besparen en ernaar te streven de energie die je verbruikt, ook zelf op te wekken.’

‘Laat ondernemers langskomen’
Als energieambassadeur wil ze graag bijdragen aan het bouwen van een community waarin partijen elkaar kunnen vinden: ‘Samen moeten we het doen. Verder ga ik voor meer dóen en minder praten. Een goed referentieproject zegt meer dan duizend woorden. Zo kan mijn bedrijf als voorbeeld dienen voor andere ondernemers. Ik kan hen op weg helpen met informatie. Laat ondernemers bij mij langskomen, dan kan ik hen hier bij mij laten zien wat er mogelijk is. Wij hebben als bedrijf het DNA om het goede voorbeeld te geven, de impact te laten zien en daarin onze verantwoordelijkheid te nemen.”’