‘Die 100 miljoen voor Foodvalley is nog maar het begin’

21 november 2022
‘Die 100 miljoen voor Foodvalley is nog maar het begin’ - ION Vallei

Enthousiasme overheerst in Foodvalley na de toezegging uit Den Haag dat de regio dik 100 miljoen krijgt voor het verbeteren van de bereikbaarheid. En dit is nog maar het begin, zegt een blije wethouder Engbert Stroobosscher van Veenendaal, portefeuillehouder mobiliteit van de regio.

Een bijdrage van 40 miljoen euro voor de verbreding van de Rijnbrug, nog eens 67 miljoen euro voor andere verkeersmaatregelen in de acht gemeenten die Foodvalley vormen: de regio legt beslag op een aardige portie uit de miljardenpot die het Rijk maandag heeft verdeeld.

,,We zijn ontzettend verheugd over de investering die het Rijk doet”, reageert Stroobosscher dan ook. ,,We hebben er hard aan getrokken. Samen met gedeputeerden Arne Schaddelee van Utrecht en Helga Witjes van Gelderland. We hebben met een taskforce enorm gelobbyd bij het Rijk, tot ministers Mark Harbers en Hugo de Jonge aan toe. De Rijnbrug is een heel mooi voorbeeld van dit grensoverstijgend samenwerken.”

Geld voor infrastructuur is toch ook een voorwaarde die Foodvalley stelt aan de bouw van extra woningen in de regio?

,,Het klopt dat het een voorwaarde is bij onze belofte van de bouw van 40.000 woningen, maar dan moet het nog wél gaan gebeuren. En als het dan gebeurt met zo’n bedrag en ook een bijdrage voor de Rijnbrug, dan is dat reden tot dankbaarheid. Er zijn natuurlijk meer regio’s in Nederland, elke regio vindt zichzelf belangrijk en geld kun je maar één keer uitgeven. Ik ben toch blij dat dit ons ten deel is gevallen.”

De verbreding van de Rijnbrug komt met dit geld dichtbij, maar laten berekeningen niet zien dat zelfs met een verbrede brug na 2030 opnieuw problemen ontstaan, vooral aan de noordkant?

,,Naast het verbreden van de Rijnbrug is ook het verbreden van de Rondweg-Oost in Veenendaal onderdeel van het geheel. Over die weg … lees verder