Praktische tips voor duurzame plaatsing statushouders

25 november 2022
12 tips bij plaatsen statushouders - ION Vallei

Na zijn vlucht uit Jemen werd statushouder Faris Alqubati zelf geconfronteerd met de cultuurverschillen in Nederland. Inmiddels is hij re-integratie-consulent bij HetWerktNu, waar hij statushouders begeleidt naar werk. Tijdens de Ledenbijeenkomst ION Vallei gaf Faris deze tips, die u kunnen helpen bij het plaatsen van statushouders:

 • Houd rekening met ongeschreven regels.
  Voorbeeld: op de Nederlandse werkvloer betekent 7.00 uur beginnen vaak kwart voor 7 aanwezig zijn, maar dit wordt niet benoemd. Als je dan om 6.59 uur aankomt, ben je te laat. Dat is geen goede start voor een medewerker. Zo zijn er heel veel ongeschreven regels, waar mensen uit andere culturen geen weet van kúnnen hebben. Leg ze uit!
 • Houd rekening met cultuurverschillen en verschillen in non-verbaal gedrag.
  Voorbeeld: een medewerkster uit Eritrea werd als intimiderend ervaren door haar, in Nederlandse ogen, heftige handbewegingen. Na een gesprek met alle betrokkenen waarbij Faris optrad als ‘cultuurvertaler’ werd dit duidelijk, ontstond wederzijds begrip en ging men gebroederlijk weer aan de slag.
 • Ga voorzichtig om met humor. Wat grappig wordt gevonden is cultuur- en persoonsgebonden. Grappen over iemands vrouw bijvoorbeeld, worden als ronduit beledigend ervaren in Arabische culturen.
 • Als je iets hebt uitgelegd, controleer of de werknemer het goed heeft begrepen. Laat diegene de opdracht ‘terug vertellen’ of voordoen. Uit beleefdheid zal men de vraag ‘Heb je het begrepen?’ namelijk altijd met ‘Ja’ beantwoorden.
 • Als er gezondheidsproblemen zijn, is het verstandig erop toe te zien dat er goed dóórgevraagd wordt door artsen. En geef bij de statushouder aan, dat hij/zij echt alles moet vertellen aan de arts.
 • Als werkgever kan je geen trauma’s oplossen. Daar zijn professionele instanties voor.
 • Veel statushouders zijn gewend aan verticale hiërarchie. Hen is aangeleerd te wachten op opdrachten. Dus als na de lunch iedereen ‘stilzwijgend’ de kantine opruimt, zal men niet automatisch meehelpen. Dat is dus geen onwil.
 • Formuleer feedback zorgvuldig en positief, dan kan iemand het ook aanvaarden. De Nederlandse directheid kan hard aankomen en dan ‘hoort’ de ander niet meer waar het echt om ging.
 • Wees open naar elkaar en laat zien dat je ook van de werknemer wilt leren.
 • Als je denkt dat het desondanks fout gaat, haal er dan op tijd een deskundige bij. Denk aan een jobcoach of schakel kosteloos de adviseur cultuursensitief werken van het WSP, Ton Olofsen, in olofsen@uwv.nl
 • Het is uitstekend dat statushouders cursussen Nederlands volgen, maar je leert de taal écht op de werkvloer. Dus als een statushouder een beetje Nederlands spreekt: geef hem/haar als werkgever dan een kans. De taal komt wel.
 • En als laatste gaf Faris aan werkgevers de tip: Durven en Doen!

Judith de Heus gaf aan dat ook in 2023 het WSP Regio Foodvalley weer de training Werk Onbegrensd zal verzorgen. U leest er hier alles over.

Verder wees Rob Marks van Synensis ons naar aanleiding van de Ledenbijeenkomst nog op dit online banenplatform voor statushouders