Zes werkzoekenden via Jobhulpmaatje

Zes werkzoekenden via Jobhulpmaatje - ION Vallei

Jobhulpmaatje Rhenen nodigt werkgevers uit voor een bijeenkomst op dinsdag 14 november a.s. Zes werkzoekenden zullen – ter afsluiting van hun training van zeven bijeenkomsten – hun elevatorpitch houden. 

Programma 
19.15 uur Ontvangst met koffie en thee
19.30 uur Welkom en voorstelronde van de aanwezigen
19.40 uur Pitches werkzoekenden: Na elke pitch krijgen de aanwezigen gelegenheid om tops en tips te geven.
20.30  uur Pauze
20.50 uur Uitreiking certificaten
21.10 uur Afsluiting formele gedeelte
21.15 uur  Netwerkbijeenkomst met hapje en drankje

Locatie: Westpoort, Veerweg 1 in Rhenen. 

Aanmelden via een mail naar info@jobhulpmaatjerhenen.nl 

JobHulpMaatje steunt kwetsbare groepen die werkzoekend zijn en helpt ze op weg naar (vrijwilligers)werk. Hierdoor helpt JobHulpMaatje de bemiddelbaarheid op de arbeidsmarkt te verhogen. JobHulpMaatje werkt aanvullend op – en in samenwerking met – bestaande werkbegeleidings- en re-integratietrajecten door werkzoekenden, mens- en doelgericht bij te staan.

Aanmelden