Preventiesessie psychische klachten

Minimaliseer de kans op psychische klachten door werk - ION Vallei

Ook dit jaar organiseren AWVN en De Normaalste Zaak een reeks ‘preventiesessies’: online kennissessies voor organisaties die willen weten hoe ze kunnen helpen voorkomen dat hun medewerkers uitvallen door psychische klachten. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids-en Bedrijfsgeneeskunde en de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen werken ook mee aan de serie.

Dat het thema nog altijd urgent is, onderstrepen de volgende cijfers:

  • Ruim een derde van het totale langdurend verzuim wordt in Nederland veroorzaakt door psychische klachten
  • De kosten van werkstress gerelateerd verzuim zijn inmiddels opgelopen tot 3,1 miljard euro

Elke sessie zoomen we in op een specifiek aspect van preventie. Zo ziet de serie eruit:

Preventiesessie 1: Minimaliseer de kans op psychische klachten door werk | maandag 12 juni
Preventiesessie 2: Ondersteun medewerkers met psychische klachten | maandag 18 september
Preventiesessie 3: Voorkom langdurig verzuim door psychische klachten | maandag 6 november

Programma 12 juni
Mensen kunnen om allerlei redenen psychische klachten ontwikkelen, zowel in de privésfeer als op het werk. Voor werkgevers die mentaal welbevinden willen stimuleren, is het belangrijk om te weten wat er speelt onder medewerkers. Maar hoe inventariseer je dit? Welke oorzaken van stress – stressoren – spelen een rol? Wie in de organisatie ervaren een hoge psychosociale belasting en lopen daarmee meer risico op uitval? En vooral: hoe bepaal je welke interventies je vervolgens inzet?

  • We hebben bedrijfsarts Jurriaan Blekemolen uitgenodigd. Hij ontwikkelde de tool PMO PSA: Preventief Medisch Onderzoek PsychoSociale Arbeidsbelasting. Aan de hand van een vragenlijst wordt een risico-inventarisatie gemaakt, waarna een arbeidsorganisatiedeskundige met alle medewerkers met verhoogd risico in gesprek gaat. De deskundige stelt vast hoe het met de medewerker gaat en welke interventies eventueel ingezet moeten worden om psychische klachten te voorkomen.
  • Werkgever Body & Fit zet proactief in op de preventie van psychische problemen bij medewerkers. Zij lichten hun beleid toe en vertellen hoe de tool PMO PSA hen daarbij helpt.

Praktische informatie

Datum en tijd: maandag 12 juni 2023 van 15.00 tot 16.30 uur
Plaats: online
Deelnemen: aanmelden via deze link

Graag tot dan!

Hartelijke groet,
Wouter Schramel namens De Normaalste Zaak