Roseboom groep

Roseboom groep - ION Vallei

Totaaloplossingen voor infrawerken: van onderzoek, ontwerp & advies, vergunningstraject, grond- en asbestsanering, chroom-6 verwijdering, circulaire totaal- en renovatiesloop, aanleg van warmte- en koudenetwerken en verhardingen tot het bouwrijp en tenslotte woonrijp maken van terreinen.