Kritische succesfactoren en creëren draagvlak duurzame plaatsing

24 januari 2023
Duurzame plaatsing - hoe dan? - ION Vallei

Voor ruim 30 geïnteresseerde toehoorders opende Leonard Steetsel op 17 januari de bijeenkomst van ION Vallei met een hartelijk welkom. Als platform voor werkgevers helpen we ondernemers die één of meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst (willen) hebben. Leonard gaf zelf de eerste tip mee: begin met één medewerker die een wat langere gebruiksaanwijzing heeft, want aan die eerste heb je je handen al vol.

Vooraf had iedereen een Self Assessment toegestuurd gekregen met als doel in kaart te brengen welke succesfactoren in de categorieën Willen, Kunnen en Moeten nog opgepakt moeten worden.  Nancy van der Vin nodigde iedereen uit de resultaten met een buurvrouw of -man te bespreken en daar werd enthousiast gevolg aan gegeven.

In haar presentatie, die gebaseerd is op zowel de wetenschap als haar eigen praktijkervaringen, ging Nancy in op succesfactoren zoals een positieve beeldvorming over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een goede interne voorbereiding, persoonlijke introductie op de werkvloer en passende begeleiding. ‘Bij veel aspecten kan WSP Regio Foodvalley je helpen. Niet alleen zoeken zij de juiste match voor je, maar kunnen je de weg wijzen als het gaat om (financiële) regelingen, zoals de No-Risk polis. Maar aarzel ook niet om een collega-ondernemer te vragen om eens te komen sparren, want ook dat moet een toegevoegde waarde zijn van ION Vallei’.

De belangrijkste aspecten voor kandidaten zijn VVVD: Veiligheid, Vriendelijkheid, Voorspelbaarheid en Duidelijkheid. Voor de werkgever geldt, dat hij vooral ook geduld en doorzettingsvermogen moet hebben, zo bevestigden Ernst-Jan Venema van Colson en Gert van Driesten van Bouwbedrijf Kreeft. Ernst-Jan: ‘De scepsis was er in het begin bij de medewerkers, maar die verdween snel. Ze gaan gelijkwaardig met elkaar om en er is geen aparte groep ontstaan.’ Dat cultuurverschillen belemmerend werken, heeft Gert ervaren: ‘We laten nu een nieuwe Syrische medewerker begeleiden door een Syriër. We merken dat dit helpt bij het goed uitleggen van taken: zowel omdat ze die uitleg goed moeten begrijpen en omdat een landgenoot ook weet hoe je zaken moet verwoorden. Wij zijn als Nederlanders ongelofelijk direct en dat zijn buitenlanders totaal niet gewend.’

Tot slot vertelden Franka van Schuppen en Jolijn de Geest in vogelvlucht voor welke zaken ondernemers bij het WSP terecht kunnen. Zoals u hier kunt nalezen, is dat onder andere voor Jobcoaches en de gratis trainingen Werk Onbeperkt en Werk Onbegrensd. Nancy kan uit eigen ervaring deze trainingen voor de direct leidinggevenden van harte aanbevelen.

Onder het genot van een hapje en een drankje gebruikten de deelnemers de kans om aansluitend met elkaar door te praten over het onderwerp. We bedanken BOOT organiserend ingenieurs voor hun gastvrijheid en dan met name Cobi Sloof en Kees Boot. De catering was in handen van Fair Food & More.